PROPOSTES DE COPRODUCCIÓ al Teatre Principal de Palma

22/12/2022

27/01/2023

12:00 am A 3:00 pm

Teatre Principal de Palma, Carrer de la Riera, 2, 07003 Palma, Espanya

https://www.teatreprincipal.com/ca/professionals/propostes-artistiques/

971 219 700

Event Descripció

El Teatre Principal de Palma obre una nova Convocatòria per rebre propostes de producció i coproducció per a la temporada 2023-24.

El termini per presentar les noves propostes de Coproducció i Producció és fins el dia 27 de gener de 2023.

Per fer-nos arribar les vostres propostes artístiques, podeu preparar la documentació i enviar-les amb aquests formularis. A més, així estareu segurs que les hem rebudes i seran tingudes en compte de cara a la futura programació. Les propostes de coproducció i producció per a la temporada 2023-24 poden enviar-se fins dia 27 de gener de 2023. A més les propostes d’exhibició poden enviar-se durant tot l’any.

PROPOSTES DE COPRODUCCIÓ:

El Teatre Principal dona suport al teixit de les arts escèniques col·laborant en la coproducció d’espectacles que, pel seu interès cultural. A més de la seva qualitat i el seu potencial artístic i de distribució, puguin tenir un recorregut en forma de gira. També aquest suport ha de permetre a les companyies o productores invertir en espectacles que puguin rodar tant a les Balears com a fora del territori.

La tria de les propostes de coproducció serà realitzada per una comissió composta per representants del Teatre Principal i d’altres teatres públics de les Illes Balears que vulguin participar-hi. També tindran veu i vot en la selecció aquells espais escènics que es comprometin a la contractació d’algunes de les propostes elegides. En el procés de valoració, es tindran en compte tant les qualitats artístiques de la proposta com la solidesa del pla de producció i explotació de l’espectacle.

Es prioritzaran aquells projectes que:

1-Tenguin una vinculació directa amb els objectius descrits al pla de direcció del Teatre Principal (2019-2023) que aprovat pel patronat de la fundació i publicat a la web del teatre.
2-Reforcin el teixit productiu i impulsin la consolidació de les empreses d’arts escèniques de les Illes Balears.
3-Incorporin creadors i intèrprets vinculats a les Illes Balears en el seu equip artístic.
4-Hagin estat creats en el marc de programes de residències de creació finançats pel Teatre Principal
5-Promoguin l’estrena d’obres d’autors vius de les Illes Balears o bé estiguin basades en el patrimoni literari i teatral propi.
6-Emprin la llengua catalana com a vehicle d’expressió, en el cas del teatre.
7-Hagin estat vinculats a projectes de residència a teatres públics de les Illes Balears o bé a centres de creació amb conveni amb el Teatre Principal de Palma.
8-Tenguin altres coproductors o acords de distribució que garanteixin la projecció de l’espectacle fora de Mallorca.
9-Presentin un pla d’explotació sòlid i realista.

Els criteris del paràgraf anterior no són requisits indispensables perquè el projecte sigui valorat. Poden presentar-se propostes que no els compleixin tots.

El pressupost dels projectes ha de presentar-se amb el format del model que s’adjunta. Aquest pressupost ha de basar-se en l’acord de salaris pactat amb AAAPIB i Illescena, i podrà ser negociat posteriorment a partir de l’aportació final que estipuli el Teatre Principal.

El Teatre Principal aportarà, com a coproductor:

A) APORTACIÓ ECONÒMICA

Una dotació pressupostària (específica per a cada projecte i que inclou IVA) que ha d’incloure els costos de:

– Part de la despesa de producció
– Despesa d’una residència artística
– Preestrena a un teatre de la part forana
– Funció d’estrena al TP

En qualsevol cas, aquesta dotació no serà superior al 70% del total del cost de la producció.

B) RESIDÈNCIA

Un període de residència tècnica que es pot dur a terme al Teatre Principal o a un dels teatres de la part forana que conclou amb mostra oberta o preestrena.

C) APORTACIÓ EN ESPÈCIES

– Assessoria  a la producció, dins la mesura de les possibilitats del TP.
– Materials de vestuari i escenografia de repertori que estiguin disponibles (seran cedits durant tot el període d’explotació de l’obra).
-Materials de promoció: vídeos, fotos, seguiment a xarxes del projecte, enregistrament de l’obra un cop produïda i altres elements que pugui proveir el departament de comunicació. Aquesta partida està cuantificada al pressupost model.

D) EXHIBICIÓ I GIRA

També la compra de bolos addicionals (entre 1 i 3) per a exhibició al TP o als teatres de la part forana, si aquests el sol·liciten dins la gira inicial de l’espectacle. Retransmissió en streaming en directe d’una de les funcions al Teatre Principal, remunerada en concepte de drets d’imatge amb el percentatge de caixet que es pacti amb les associacions del sector.

Per altra banda, un cop feta aquesta gira inicial, la distribució correrà a càrrec de la companyia coproductora. A més haurà de retornar al Teatre Principal, a partir de la funció número 10, una quantitat en concepte de retorn de la coproducció, que es calcularà com un percentatge de la partida d’amortització inclosa al preu del bolo.

E) STREAMING I DRETS AUDIOVISUALS

A més d’enregistrar l’espectacle amb finalitats promocionals i d’arxiu. El Teatre Principal, es reserva el dret preferent per difondre l’enregistrament de l’espectacle mitjançant la plataforma Principal a la carta. Per això, paral·lelament al contracte de coproducció escènica, es signarà un contracte de producció audiovisual entre ambdues entitats. Que especificarà en quines condicions i terminis es farà ús d’aquest enregistrament. La proposta de coproducció teatral ha d’incloure aquest punt com a part de l’explotació de l’espectacle. A més amb les condicions i terminis que el sol·licitant consideri adequats al seu projecte.

FORMULARI

TERMINI: 27.1.2023 fins a les 15h

Podeu consultar aquí l’acord vigent de salaris entre Teatre Principal, AAAPIB i Illescena per a les coproduccions.

 

PROPOSTES D’EXHIBICIÓ:
Podeu enviar un correu a direccio@teatreprincipal.com. Totes les propostes que es rebin seran analitzades sempre que la informació sigui completa i inclogui informació sobre l’espectacle, la seva fitxa tècnica. La disponibilitat temporal i les condicions econòmiques.. En cas que la proposta sigui d’interès per a la programació del teatre, aquest es posarà en contacte amb la companyia o distribuïdora. El Teatre Principal no respondrà correus no sol·licitats de propostes artístiques a no ser que vulgui programar-les. Per conèixer les línies de programació del Teatre Principal de Palma, podeu consultar aquí el Pla director. Així com també la programació de la temporada vigent a la pròpia web del teatre.

 

TAMBÉ PODEU SER VOSALTRES EL QUE PUBLIQUEU ELS VOSTRES PROPERS ESDEVENIMENTS A S’AGENDA CULTURA. ÉS MOLT FÀCIL, GRATUÏT I HO PODEU AMB UNA ANTELACIÓ DE FINS A 180 DIES, NOMÉS CAL SEGUIR AQUEST ENLLAÇ

Organizers

Teatre Principal de Palma

Carrer de la Riera, 2, 07003 Palma,

direccio@teatreprincipal.com

971 219 700

https://www.teatreprincipal.com/ca/

About the Organizers

El 27 d'agost de 1667, es va inaugurar el teatre amb el nom de Casa de les Comèdies i amb una capacitat per a 800 persones. Abans, s'havia reunit una junta de teòlegs per determinar si la representació de comèdies era lícita. Aquesta Casa de les Comèdies presentava una planta bàsicament rectangular, de tres pisos i quatre pisos de llotges, amb sala i escenari. Tenia vestíbul, un cafè, corredors, escales d'accés als nivells i alguns magatzems. Seguia el model dels corrals, allunyant-se, doncs, de la forma corba adoptada a gran part d'Europa. El 1788, a la façana, es va fer un pòrtic, arquejat, sobre el qual descansava una terrassa.

En acabar la Guerra de Successió, el 1715, el teatre es va convertir en la caserna de les forces partidàries de Felipe V. Després de passar diverses penalitats, l'edifici entra en decadència.

1854

En aquest any comencen les obres del nou teatre, que dirigeix l'arquitecte mallorquí Antoni Sureda i Vilallonga. Durant les obres, les representacions es traslladen al Círculo Mallorquín. La decoració interior és obra de l'escenògraf francès Fèlix Cagé, que també decora el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. S'inaugura el 19 de novembre de 1857 amb el nom de Teatro de la Princesa i la inauguració va comptar amb l'assistència de la Reina Isabel II i de la Princesa d'Astúries.

La nova construcció va ampliar la superfície amb l'adquisició d'una propietat veïna en el 1854, al costat de l'escenari. L'estructura resultant va respondre al model usual d'aquests edificis de l'època: planta semicircular i dos pisos. La façana, per la seva banda, s'articulava en tres cossos. El central té major importància pel tractament decoratiu. Consta de tres pisos rematats per un frontó triangular a l'estil dels temples de l'antiguitat clàssica, decorat amb relleus de temàtica mitològica, les set muses, obra de Ricard Anckermann. El pis inferior té tres portals amb arc de mig punt. El primer pis té una filada de vuit columnes jòniques i el segon de columnes corínties. Destaca de l'interior la decoració pictòrica del sostre, obra de Felix Cagé, en el qual es representa al déu Helis, sobre una quadriga de cavalls blancs, envoltat de representacions al·legòriques del teatre, la música i la dansa. La planta de Sala té una forma propera a la ferradura.

L'escenari és de proporcions quadrangulars i el sostre de la sala es va fer lleugerament corbat per qüestions d'acústica. Apareixen quatre altures de llotges, incloses les de platea, que envolten el pati de butaques i acullen En aquest any comencen les obres del nou teatre, que dirigeix l'arquitecte mallorquí Antoni Sureda i Vilallonga. Durant les obres, les representacions es traslladen al Círculo Mallorquín. La decoració interior és obra de l'escenògraf francès Fèlix Cagé, que també decora el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. S'inaugura el 19 de novembre de 1857 amb el nom de Teatro de la Princesa i la inauguració va comptar amb l'assistència de la Reina Isabel II i de la Princesa d'Astúries. La nova construcció va ampliar la superfície amb l'adquisició d'una propietat veïna en el 1854, al costat de l'escenari. L'estructura resultant va respondre al model usual d'aquests edificis de l'època: planta semicircular i dos pisos. La façana, per la seva banda, s'articulava en tres cossos. El central té major importància pel tractament decoratiu. Consta de tres pisos rematats per un frontó triangular a l'estil dels temples de l'antiguitat clàssica, decorat amb relleus de temàtica mitològica, les set muses, obra de Ricard Anckermann. El pis inferior té tres portals amb arc de mig punt. El primer pis té una filada de vuit columnes jòniques i el segon de columnes corínties. Destaca de l'interior la decoració pictòrica del sostre, obra de Felix Cagé, en el qual es representa al déu Helis, sobre una quadriga de cavalls blancs, envoltat de representacions al·legòriques del teatre, la música i la dansa. La planta de Sala té una forma propera a la ferradura.

L'escenari és de proporcions quadrangulars i el sostre de la sala es va fer lleugerament corbat per qüestions d'acústica. Apareixen quatre altures de llotges, incloses les de platea, que envolten el pati de butaques i acullen decoracions en relleu. Per la seva banda, el pati de butaques forma pendent cap a l'escenari en favor de la visualitat i també de l'acústica.

1858

Tan sols un any després, el 12 de juny de 1858, després d'una funció de l'òpera Macbeth un incendi destrueix completament el Teatre.

1860

Una vegada reconstruït, pel mateix decorador i amb els mateixos plànols, el teatre es torna a inaugurar el 14 de setembre de 1860, ara amb el nom de Teatro del Príncipe de Asturias. La representació escollida per a l'ocasió va ser La campana de la Almudaina de Joan Palou i Coll i hi torna a assistir Isabel II.

1868

A conseqüència de la Revolució de 1868 el recinte torna a canviar de nom i passa a denominar-se Teatre Principal. Durant les lluites de carrer es va derrocar l'estàtua de marbre d'Isabel II, que es trobava a la Plaça de la Reina. Les restes de marbre de la peça escultòrica van ser utilitzats per construir l'escalinata d'accés del hall a la platea, que va desaparèixer amb la reforma de 2007.

1932

El Teatre Principal ha sofert moltes i diverses reformes i modificacions en la seva estructura. La primera va ser durant l'any 1932 i canvia de manera important la fisonomia interna del teatre a fi d'ampliar el seu aforament.

1975

Entre 1975 i 1978, després d'un període de gestió privada, es recupera la seva explotació pública. En aquest període es reforma la zona de l'auditori per dotar-li de més capacitat. També es reforma la zona dels camerinos.

1980

Va passar a dependre del Consell de Mallorca, hereu institucional de l'antiga Diputació.

2007

L'última actuació en el Teatre Principal es va començar el 2002 i va ser encarregada a l'arquitecte Felipe Delgado Laguna. El projecte, que va concloure el 2007, es va basar en la idea d'adequar el recinte a les actuals necessitats dotant-li dels últims avanços tecnològics. L'ampliació pertinent es traduí en un cos metàl·lic exterior, totalment neutre i a l'interior l'altura de l'escenari s'amplià de 14 a 23 metres. La sala, restaurada, conserva l'aire del passat.

How to Register?

Per fer-nos arribar les vostres propostes artístiques, podeu preparar la documentació i enviar-les amb aquests formularis. Així estareu segurs que les hem rebudes i seran tingudes en compte de cara a la futura programació. Les propostes de producció i coproducció per a la temporada 2023-24 poden enviar-se fins dia 27 de gener de 2023. Les propostes d’exhibició poden enviar-se durant tot l’any.

Contact Information

direccio@teatreprincipal.com

Visited 187 times, 1 Visit today

Afegeix una ressenya

Your Rating for this listing:

 

Related Event

CONVOCATÒRIA DE TEXTOS

Carrer de los Castillejos, 179, Barcelona, Espanya

10/10/2022 To 11/12/2022

12:00 am To 11:59 pm

3ª CONVOCATÒRIA DE TEXTOS I PROJECTES “ON EL TEATRE BATEGA” Podeu enviar les vostres propostes des del 10 d’octubre fins al 11 de desembre a les 23.59…

Sede del Instituto Ramón Llull, Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona, Espanya

13/02/2023 To 27/04/2023

Ajuts a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en català: primera convocatòria L’Institut Ramon Llull ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions… Llegeix més…

Somia Vins i Llibres, Carrer del Pou Rodó, Girona, Espanya

26/03/2023

12:30 pm To 2:00 pm

Vermut musical, Respiro en Català. A Somia Vins i Llibres, de Girona, el 26/03/23 amb Lajúlia Es nota que s’apropa la primavera … Alguns respiraran amor, altres… Llegeix més…