Skip to content

Taller de músics: Del 25 d’agost al 2 de setembre tornem a obrir les inscripcions a les proves d’accés als Estudis Superiors

#totagenda #cultura #musica #formació

ESCOLA SUPERIOR


El període d’inscripció a la segona convocatòria de proves d’accés per al curs 2016-2017 del 25 d’agost al 2 de setembre.
L’horari és de 10h a 15h a l´agost, i de 10h a 18h al setembre


Places per a les especialitats de:

– Composició
– Pedagogia musical
– Interpretació (Jazz/Música Moderna i Flamenco)


El calendari de proves d’accés queda conformat de la següent manera:

Període d’inscripció


Del 25 al 29 de juliol i del 25 d’agost al 2 de setembre: inscripció a proves d’accés
5 de setembre: llistat provisional d’admesos i exclosos a proves
5 i 6 de setembre: període de reclamacions
7 de setembre: publicació definitiva d’admesos i exclosos

Calendari de proves


8 de setembre: exercici de Grau Mitjà. Prova específica Part A (exercicis teòrics).
9 de setembre:– Interpretació: prova instrumental tècnica, Part B (interpretació del repertori i improvisació).
– Composició: prova d’escriptura, instrumentació, valoració de la música composta pel candidat, lectura a vista al piano.
– Pedagogia musical: prova instrumental, escriptura de passatge didàctic, prova de comunicació i prova d’interpretació vocal.
12 de setembre: llistat de notes provisional
13 de setembre: període de reclamacions
14 de setembre: llistat de notes definitiu
. . . . . . . . . . . . . . .
Per accedir als Ensenyaments Superiors de Música del Taller de Músics cal realitzar les proves d’accés d’acord amb el que estableix la resolució ENS/520/2016, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les bases que regeixen les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
L’objectiu de les proves serà avaluar les aptituds dels aspirants i determinar si poden cursar els ensenyaments de Grau Superior de Música en l’especialitat escollida. També, en cas que el nombre d’aspirants ho faci necessari, les proves permeten disposar dels elements de judici necessaris per decidir quin dels candidats reuneix més mèrits per accedir a les places disponibles.
Els candidats poden presentar-se a un màxim de dues modalitats.
Els àmbits i modalitats per als quals es convoquen les proves d’accés són els següents:

 1. Instruments del Jazz i de la Música Moderna. Modalitats de baix elèctric, contrabaix, violí, bateria, cant, saxofon, guitarra elèctrica, percussió, piano, teclats, trombó i trompeta.
 2. Instruments de la Música Tradicional. Itinerari, Flamenco. Modalitats de cant i guitarra.
 3. Composició
 4. Pedagogia musical

Un cop finalitzada la convocatòria ordinària i efectuada la matriculació en el grau superior de música i, si resten places vacants, es convoca una segona convocatòria de proves específiques al mes de setembre.

Requisits

 • Places ofertades
 • Documentació per a la inscripció
 • Continguts de les proves
 • Proves específiques d’accés 2016
 • Efecte i validesa de les proves
 • Exemple de proves
 • Equip docent

  %d bloggers like this: